... schrijft teksten voor mensen en bedrijven met een passie!

Werkwijze

Passiestem streeft naar een vruchtbare samenwerking. Om deze te bewerkstellingen is het van belang heldere afspraken te maken en een duidelijke werkwijze te volgen.

Gesprek

Allereerst wordt in een gesprek de opdracht besproken. Er wordt ingegaan op het doel van de opdracht, de doelgroep, de inhoud en het eindproduct.

Offerte

Hierna doet Passiestem u een voorstel en ontvangt u een offerte.

Opdrachtbevestiging

Als u akkoord gaat met de offerte wordt de opdracht gedetailleerder besproken. Hierna ontvangt u een opdrachtbevestiging met daarin de gemaakte afspraken. Zodra deze getekend retour is, gaat Passiestem voor u aan de slag.

Conceptversie en definitieve versie

Passiestem legt u vervolgens een concepttekst en/of een conceptvormgeving voor. U beoordeelt deze en geeft eventuele aanpassingen aan. Vervolgens worden uw aanpassingen verwerkt tot de definitieve tekst/vormgeving.

Algemene voorwaarden

Op de diensten van Passiestem zijn de ‘algemene voorwaarden Passiestem 2010’ van toepassing.

 

info@passiestem.nl