... schrijft teksten voor mensen en bedrijven met een passie!

De Koningskamer

Kerstspel Monnikenberg 15 december 2012 in de kapel van klooster Stad Gods in Hilversum

Passiestem heeft geholpen het kerstspel te organiseren.

Musical Franciscus 30 september 2012 in de kloosterkerk van de Minderbroeder Franciscanen te Megen

Passiestem heeft een bijdrage geleverd aan het programmaboekje. www.franciscusdemusical.nl

Open Kloosterdag 24 juni 2012 bij klooster Stad Gods te Hilversum

Passiestem heeft meegeholpen een wandelvoorstelling te organiseren.

Project De Luchtwachters  14 april - 6 mei 2012 op en rond molen De Hoop te Loenen aan de Vecht: een voorstelling, tentoonstelling en een educatief avontuur!

Passiestem was initiatiefnemer en heeft de educatie en tentoonstelling verzorgd.

De luchtwachters op de omloop van molen De Hoop in het jaar 1939 

Inge-Britt Koren: "Eind 2008 kreeg ik van mijn vader het boek ‘Luchtwachtpost in het dorp Loenen aan de Vecht 1921-1940’ cadeau. ‘Dit gaat over je overgrootvader’, zei hij. Op de voorkant stond een foto van de Loenense luchtwachters met op de eerste rij in het midden mijn overgrootvader Piet de Haan. Hij had vlak voor de Tweede Wereldoorlog een wagenmakerij aan de Molendijk in Loenen en was de laatste postcommandant van de luchtwachtpost. Met elke bladzijde die ik omsloeg tekende het Vechtdorp met zijn inwoners en luchtwachters uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zich steeds duidelijker af. Tegelijkertijd bekroop mij het verlangen te willen kijken op de molen in het jaar 1939. Ik zag mannen in lange, warme jassen op de hoge omloop staan die in weer en wind door hun verrekijkers naar de hemel tuurden. Ik vroeg mij af waar ze over praatten tijdens het eindeloze wachtlopen. Over vliegtuigen, oefeningen, een mogelijk naderende oorlog, hun werk, hun vriendin, vrouw of gezin? En konden deze mannen het goed met elkaar vinden of juist niet? Zo ontstond het idee voor het project De Luchtwachters."

 

Na de Eerste Wereldoorlog waren militaire experts ervan overtuigd dat in een volgende oorlog het vliegtuig een belangrijke rol ging spelen. Op 9 maart 1921 werd daarom tot oprichting van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst besloten. Op meer dan 140 plekken in het land werden luchtwachtposten ingericht op daken, torens en molens. Zo ook in Loenen aan de Vecht. Molen De Hoop aan de Dorpsstraat werd gekozen als opstellingsplaats. Om de post te bemannen werden vrijwilligers uit de directe omgeving gerekruteerd. Zij dienden ‘goed van gezicht en gehoor’ te zijn en ‘enige handigheid in telefoneren’ was ook gewenst. Hun taak was gegevens te verzamelen over de ‘verschijning en beweging’ van vreemde vliegtuigen boven Nederlands grondgebied. Deze gegevens belden zij door naar een centrale post zodat uiteindelijk gevechtsvliegtuigen konden opstijgen om ons land te verdedigen en de bevolking gewaarschuwd kon worden voor mogelijk luchtgevaar. Het werk van de Loenense luchtwachters bestond vooral uit: kijken, luisteren en melden! Bron: ‘Luchtwachtpost in het dorp Loenen aan de Vecht 1921-1940’, van Kees de Kruijter en Willem Mooij, 2008

Vierde bijeenkomst De Luchtwachters met de Historische Kring Gemeente Loenen in de bibliotheek: scenarioschrijver Edwin de Vries vertelt over het schrijven van een script dat gebaseerd is op historisch materiaal.

artOloco zag iets in het idee. Vervolgens schreef deze specialist op het gebied van locatievoorstellingen samen met Inge-Britt Koren een projectplan, waarna subsidie werd aangevraagd. Eind kon 2011 gestart worden met de samenwerking met de Historische Kring Gemeente Loenen, het Loenens Fanfarekorps Oud-Over en molen De Hoop. Deze samenwerking heeft meegeholpen een goede basis te creëren voor de locatievoorstelling, de tentoonstelling en de historische wandeling.

 

Tien groepen 7/8 uit het basisonderwijs en acht eerste klassen uit het voortgezet onderwijs uit Stichtse Vecht bezochten De Luchtwachters.

Foto's: M. Bootsma (HKGL)

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@passiestem.nl